Dịch vụ khác

Dich vụ cho thuê, sữa chữa, mua bán, trao đổi và thanh lý xe Cotainer và xe tải, Sơmiromooc và container các loại đã qua sử dụng.