Want to ship your goods?

Try HDO service and experience the difference!

Call us now

Hotline: 0902 898 200

HDO ship all over the country

Inland transportation by truck, train and sea freightTrain transportation

Sea Freight

Truck transportation

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY HDO

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TY HDO

 • Vận Chuyển Hàng Hóa Đường Bộ trong nước
  • Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải và xe cẩu đường ngắn.
  • Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải và xe container đường dài.
  • Vận chuyển hàng hóa bằng xe container đường ngắn.
  • Vận chuyển hàng rau củ, trái cây nông sản các loại bằng xe container lạnh và xe tải hoặc xe cotainer thùng kèo bạt đường dài.
 • Vận chuyển Hàng Hóa Đường sắt trong nước
 • Vận chuyển Hàng Hóa Đường Biển trong nước
 • Tư Vấn vận chuyển

DỊCH VỤ MỞ RỘNG CỦA CÔNG TY HDO

 • Dịch vụ Bốc Xếp, Dịch Vụ Đóng Gói Đóng Kiện
 • Dịch vụ Khai Hải Quan, thông quan
 • Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.
 • Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập
 • Lưu kho và phân phối hàng hoá
 • Thi công, lắp đặt máy móc và công trình xây dựng

Đặc biệt

 • Dịch vu mua bán, trao đổi và thanh lý xe Cotainer, Sơmiromooc và container các loại đã qua sử dụng.
 • Dịch vụ sữa chữa Sơmiromooc,container, xe container và xe tải.
 • Cho thuê phương tiện vận chuyển bao gồm: Cho Thuê Xe Tải,.Cho thuê somiromooc, cho thuê xe container, , Cho Thuê Container 20’ và container 40’
Đường dây nóng
Kiểm tra hành trình hàng hóa
Đăng ký nhận giá ưu đãi