Thông số container

THÔNG SỐ CONTAINER TÀU BIỂN Loại Cont Kích thước thùng Trọng lượng(KG) Khối lượng Mm mm mm Xác Sức chứa m3 Cont 20′ Khô 5935 2370 2383 2080 21920 33.9 Cont 40′ Khô 12069 2773 2375 3700 26780 68.8 Cont 40′ HC 12069 2373 2709 3820 26660 77.5 Cont 20′ hở nốc 5895 2350 2394 2100 21900 32.45 Cont 40′ hở nốc 12025 2335 2356 3950 26530 66 Cont 20′ khung 5918 5625 2398 265 2800 33.9 Cont 2...